Header file
THÔNG TIN CHUNG

Sứ mạng, mục tiêu, chiến lược

Mô hình tổ chức

Giới thiệu văn bản quản lý NN

Văn bản quản lý của trường

Hoạt động của trường

Các hoạt động xã hội

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ
BA CÔNG KHAI & THANH TRA
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT
THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

    TỔ CHỨC


Đảng uỷ

Ban giám hiệu

Hội đồng trường

Công đoàn

Hội cựu chiến binh

Đoàn thanh niên

Hội sinh viên

CÁC PHÒNG

Phòng Tổ chức Nhân sự

Phòng Thanh tra

Phòng Hành chính tổng hợp

Phòng Kế hoạch Tài chính

Phòng Đào tạo

Phòng Công tác sinh viên

Phòng Khoa học Đối ngoại

Phòng Quản trị

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

CÁC KHOA

Khoa Quản trị doanh nghiệp (AK)

Khoa Khách sạn Du lịch (BV)

Khoa Marketing(C)

Khoa Kế toán - Kiểm toán (D)

Khoa Thương mại Quốc tế (E)

Khoa Kinh tế  - Luật (FP)

Khoa Tài chính Ngân hàng (H)

Khoa Thương mại điện tử (I)

Khoa Tiếng Anh (N)

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế (S)

Khoa Quản lý nguồn nhân lực (U)

Khoa Đào tạo Quốc tế (Q)

Khoa Lý luận chinh trị

Khoa Sau đại học

Khoa Tại chức

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Tạp chí Khoa học thương mại

Bộ môn Giáo dục thể chất

Trung tâm Thông tin thư viện

Trung tâm Công nghệ thông tin

Trạm y tế

Ban quản lý Khu nội trú sinh viên


Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong