Header file
THÔNG TIN CHUNG

Sứ mạng, mục tiêu, chiến lược

Mô hình tổ chức

Giới thiệu văn bản quản lý NN

Văn bản quản lý của trường

Hoạt động của trường

Các hoạt động xã hội

TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ
BA CÔNG KHAI & THANH TRA
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT
THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

  VĂN BẢN QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG

  Quyết định về việc thành lập các Hội đồng Khoa - 16/12/2016

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm   Xem chi tiết

  Quyết định về việc đổi tên một số khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo Trường Đại học Thương mại - 18/11/2016

Quyết định đổi tên các khoa, bộ môn và chuyên ngành đào tạo trường Đại học Thương mại - 15/11/2016 Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 928/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc đổi tên một số khoa, bộ môn của trường và Quyết định số 929/QĐ-ĐHTM ngày 10/11/2016 về việc đổi tên một số chuyên ngành đào tạo. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm    Xem chi tiết

  Quyết định chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khoa 2016 (khóa 52) - 15/11/2016

Trường Đại học Thương mại đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 của Hiệu trường trường Đại học Thương mại về việc chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Pháp áp dụng cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 2016 (khóa 52).    Xem chi tiết

  HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2017 - 4/11/2016

8h30 ngày 03/11/2016, tại phòng họp số 1 nhà I trường Đại học Thương mại đã diễn ra buổi họp “Hội đồng khoa học & đào tạo trường nhiệm kỳ 2016-2021”.    Xem chi tiết

  QĐ: Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý trong Trường Đại học Thương mại - 1/11/2016

   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - 1/11/2016

 Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần - 19/5/2016

 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại - 19/5/2016

 Quyết định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường đại học Thương Mại - 19/5/2016

 Tài liệu tổng kết hoạt động đào tạo của Trường giai đoạn 2010-2015 - 26/4/2016

 Khoa Quản trị nhân lực tổ chức thành công cuộc thi “Nhà quản trị nhân lực: Tâm & Tài” - 26/4/2016

 Thông báo kế hoạch tổ chức chung kết cuộc thi "Nhà quản trị nhân lực: Tâm và Tài" - 26/4/2016

Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong