Header file
THÔNG TIN CHUNG
TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ
BA CÔNG KHAI & THANH TRA
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT
THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

  THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC NHÂN VỰ VÀ TUYỂN DỤNG

  Kết quả tuyển dụng viên chức trường Đại học Thương mại năm 2014 - 2/2/2015


Xem file chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Lịch thi vấn đáp chuyên môn tuyển dụng viên chức năm 2014 - 9/1/2015

 Danh sách ứng viên tuyển dụng viên chức năm 2014 đủ điều kiện thi vấn đáp chuyên môn - 8/1/2015

 Danh sách điểm thi tuyển dụng viên chức năm 2014 - 8/1/2015

 Lịch thi tuyển dụng viên chức năm 2014 - 31/12/2014

 Lịch phổ biến nội dung và kế hoạch thi tuyển dụng viên chức năm 2014 - 16/12/2014

 Lịch sơ duyệt ngoại hình tuyển dụng viên chức năm 2014 - 11/12/2014

 Mẫu đơn đăng ký dự tuyển viên chức năm 2014 - 6/11/2014

 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 - 6/11/2014

 Danh sách ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2013 - 14/2/2014

 Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2013 - 14/2/2014

Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong