Header file
THÔNG TIN CHUNG
TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ
BA CÔNG KHAI & THANH TRA
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Quản lý NN về khảo thí

Quản lý của trường về khảo thí

Hoạt động khảo thí

Hoạt động đảm bảo chất lượng

KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT
THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

  KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

  Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 2 (Kỳ 1 năm học 2016 - 2017) - 2/11/2016

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 2 (Kỳ 1 năm học 2016 - 2017)   Xem chi tiết

  Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp - 24/10/2016

Thực hiện Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngày 28 tháng 09 năm 2016) về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường triển khai thực hiện việc khảo sát và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...(xem file đính kèm)   Xem chi tiết

  Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 1 (Kỳ 1 năm học 2016 - 2017) - 24/10/2016

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 1 (Kỳ 1 năm học 2016 - 2017)   Xem chi tiết

  Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập - 7/10/2016

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả học tập   Xem chi tiết

  Kết quả xem xét lại bài thi học phần học (Kỳ 2 năm học 2015 - 2016) - 6/9/2016

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học (Kỳ 2 năm học 2015 - 2016)   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Mẫu đơn xin xem xét lại bài thi hết học phần - 19/5/2016

 Quyết định V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại - 19/5/2016

 Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2015 - 2016 - 19/5/2016

 Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tao - 19/5/2016

 Kế hoạch thực hiện tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về chương trình đào tạo - 19/5/2016

 Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chuyên ngành - 19/5/2016

 Thông báo của hội đồng quốc gia kiểm định chất lượng giáo dục - 19/5/2016

Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong