Header file
THÔNG TIN CHUNG
TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ
BA CÔNG KHAI & THANH TRA
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT
THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

  HOẠT ĐỘNG THANH TRA

  Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy chế lớp học - 21/10/2016

Phòng Thanh tra tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy chế giảng dạy, học tập đối với các lớp cao học nhằm phòng ngừa và chấn chỉnh việc học hộ, thi hộ; phát hiện học hộ, thi hộ đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm (đúng quy chế)

            Đề nghị các đơn vị quản lý đào tạo (Khoa Sau đại học, khoa Tại chức, khoa Đào tạo Quốc tế, phòng Quản lý đào tạo) tăng cường công tác quản lý việc thực hiện thời khóa biểu, việc chấp hành quy chế của giảng viên và người học. Khoa quản lý phối hợp với các Trưởng bộ môn (trưởng học phần) nắm bắt diễn biến tình hình giảng dạy và học tập, có biện pháp khắc phục kịp thời, không để xảy ra tình trạng tự ý thay đổi hội trường, lịch học, giờ học…


Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong