Header file
THÔNG TIN CHUNG
TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHÂN SỰ
BA CÔNG KHAI & THANH TRA
CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
NGƯỜI HỌC
TUYỂN SINH
QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
KH-CN & ĐỐI NGOẠI
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT

Quản lý NN về quản lý tài chính

Quản lý của trường về quản lý tài chính

Hoạt động quản lý tài chính

Văn bản QLNN về đầu tư xây dựng và QL tài sản công

Quản lý của trường về tài sản

Thông tin hoạt động quản lý tài sản

THƯ VIỆN VÀ CNTT
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC VÀ THÔNG BÁO
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ  NGÀNH KINH TẾ
HỘI THẢO <br>KHOA HỌC QUỐC TẾ
DTQTTS
Tra cứu điểm thi THPT Quốc Gia 2016
Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 20
 

Kết quả thi THPT Quốc Gia năm 2016 cụm thi số 30 tại tỉnh Hà Nam do Trường Đại học Thương mại chủ trì.

    - Kết quả chi tiết xem tại đây 

    - Thí sinh tra cứu điểm tại địa chỉ: tracuudiem.vcu.edu.vn

  TÀI CHÍNH, TÀI SẢN, KỸ THUẬT

  CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG VÀ HỌC PHÍ NĂM HỌC 2016-2017 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - 20/6/2016

   Xem chi tiết

  Thông báo về kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra hành chính hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo - 19/1/2010

Thực hiện công văn số 07/BGDĐT-TTr ngày 07/01/2010 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của nhà trường.    Xem chi tiết

  Phân công khu vực tổng vệ sinh toàn trường - 6/11/2009

   Xem chi tiết

  Thông báo bán thanh lý máy biến thế 320KWA - 27/4/2009

Trường đại học Thương mại thực hiện bán thanh lý máy biến thế    Xem chi tiết

  Những cải tiến tại bãi xe sinh viên - 20/4/2009

Trung tâm Dịch vụ đã tổ chức lại bãi xe. Làm lan can tạo thành nhiều luồng xe, khi vắng xe đóng bớt cửa ra.   Xem chi tiết

CÁC TIN BÀI KHÁC

 Tin về việc thành lập Trung tâm phục vụ photocopy trường ĐH Thương mại - 15/4/2009

 Thông báo về việc xin ra hoặc vào nội trú trường ĐHTM - 13/4/2009

 Thông tin về việc thực hiện kế hoạch tài chính năm học 2008 – 2009 của trường - 9/4/2009

 Thông tin về việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 của trường - 9/4/2009

 Khu nội trú với việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2008-2009 - 9/4/2009

 Thông tin về thông qua kế hoạch mua sắm, xây dựng và sửa chữa năm 2009 - 8/4/2009

 Tin về thay đổi mức thu phí trông giữ xe máy, xe đạp tại bãi xe sinh viên - 7/4/2009

Đăng ký học
<center>TUYỂN SINH <br>SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1<br>THÁNG 3 NĂM 2017</center>
TS Lien thong 2016
ĐT Quốc tế, thạc sỹ
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính
ĐT Quốc Tết TS thạc sỹ tài chính - liên kết
Thực hiện Quy chế công khai của ĐHTM
Doi tac cua truong